Automatiskt brandlarm. Ystad, Dragongatan.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av intryckt larmknapp.