Automatiskt brandlarm. Ystad, Bronsgatan.

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av trasigt sprinklerrör.