Automatiskt brandlarm Ystad, Bronsgatan.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Kontroll och återställning.