Automatiskt brandlarm. Ystad, Bronsgatan.

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst vid test av sprinklerutrustning.