Automatiskt brandlarm. Ystad, Bornholmsgatan. (Röda bodarna).

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Troligt utlöst pga åskovädret.