Automatiskt brandlarm. Ystad, Björnstjernegatan.

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av matlagning.