Automatiskt brandlarm. Ystad, Björnstjernegatan.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar orsak.