Automatiskt brandlarm. Ystad, Bellevuhemmet.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av damm vid byte av dammsugarpåse.