Automatiskt brandlarm. Ystad, Almelundsvägen.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Trolig orsak till larmet löst, vatten i deckaren.