Automatiskt brandlarm. Ystad, Almelundsvägen. ICA kvantum.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning. Väktare kommer till platsen.