Automatiskt brandlarm. Ystad, Ågatan. Österportskolan.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av deodorantspray.