Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett företag på ett automatiskt brandlarm. Vid framkomst konstateras att det brunnit i en produktionsmaskin men att branden är släckt. Räddningstjänsten kontrollerar utrymmet och anläggningsskötare till platsen fortsatta åtgärder.