Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm på gruppboende Lyktan. Anläggningsskötare har av misstag utlöst larmet.