Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till en industri på ett automatiskt brandlarm. Larmet utlöst av hantverksarbete. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare till platsen.