Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett företag på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av brand i en maskin under arbetsprocess. Branden är av ringa omfattning och i princip släckt vid framkost. Ventilation av brandrök med räddningstjänstens fläkt och kontroller med värmekamera. Anläggningsskötare och arbetsledare på plats.