Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst i samband med service av sprinkleranläggning. Kontroll och återställning.