Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm. En maskin i en processindustri som blivit varm. Endast kontroller.