Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad och yttre befäl åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av intryckt larmknapp. Kontroll och överlämnande till anläggningsskötare och polis.