Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av rökning. Kontroll och återställning. Information till boende och fastighetsägare.