Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad larmas till ett automatlarm som utlöst på grund av ånga. Kontroll och återställning.