Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Återställning och anläggningsskötare tar över.