Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst av kondens efter ett fel i tillverkningsprocessen. Kontroll och överlämnande till anläggningsskötare som ventilerar lokalen.