Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad larmas till ännu ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av hantverksarbete. Kontroll, information och återställning.