Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av vattenånga från dusch. Kontroll och återställning.