Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel i ventilationen. Återställning och anläggningsskötare kontaktar tekniker.