Automatiskt brandlarm – Ystad

Station Ystad larmas på ett automatlarm. Larmet utlöst av hantverkare på platsen, ingen brand.