Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm som utlöst i samband med hantverksarbete. Kontroll och återställning.