Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Detektorn kopplas ifrån för åtgärd av tekniker under morgondagen. Därefter återställs anläggningen.