Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av rök från marschaller. Kontroll, information och återställning.