Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av Ånga. Kontroll och återställning.