Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning. Fastighetsägare kontaktas för åtgärder.