Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad larmas på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av hantverksarbete. Kontroll och återställning.