Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm på kriminalvårdsanstalten. Ingen brand.Kontroll och återställning.