Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till Purus på ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare till platsen för vidare åtgärder.