Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning samt kontakt med ansvarig för åtgärder.