Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad åkerlarmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av smuts i detektorn. Kontroll och återställning.