Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad åker till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel. Anläggningsskötare på plats. Kontroll och återställning. Tekniker kontaktad för åtgärd.