Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad larmas till ett företag på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av vattenånga. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats vidtar åtgärder.