Automatiskt brandlarm, Woody Bygghandel Sjöbo

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Återkoppling till fastighetsägaren.