Automatiskt brandlarm – Vollsjö

Station Vollsjö åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll, information och återställning.