Automatiskt brandlarm. Vollsjö, Trädgårdsgatan. Vollsjö Skola.

Station Vollsjö larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning. Fastighetsägaren kommer till platsen och tar över ärendet.