Automatiskt brandlarm. Vollsjö, Solkullen.

Station Vollsjö larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av vattenånga.