Automatiskt brandlarm Vollsjö skola

Station Vollsjö larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av damm i samband med filterbyte. Kontroll och återställning.