Automatiskt brandlarm Vollsjö skola

Station Vollsjö larmas på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning.