Automatiskt brandlarm. Vollsjö skola

Station Vollsjö larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst på grund av intryckt larmknapp.