Automatiskt brandlarm – Vollsjö

Station Vollsjö larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning.