Automatiskt brandlarm Vollsjö

Station Vollsjö åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning.