Automatiskt brandlarm Vintergatan Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll, vädring och återställning.