Automatiskt brandlarm Villa Strandvägen Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning samt samtal med personal på plats. Kontakt med anläggningsskötare under morgondagen.