Automatiskt brandlarm Västervångsskolan

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst i samband med ett experiment under en lektion. Kontroll och återställning efter att lokalen vädrats ut.